top of page

?כמה אתם מחזיקים בידיעה

Updated: Jul 15

אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו.....

הקב"ה מלך ואני שפחתו.... (הרהורים של בוקר)


את האמת....

כמה מאיתנו מחזיקים במשפט הזה, בידיעה הזאת במהלך היום?

בדברים הרגילים היומיומיים...במעשים שאנחנו עושים, בדיבורים?

אנחנו מדברים על היקום, מדברים על החיבור לבורא

מבקשים לדעת איזה מסר מהבריאה יש לנו בתקופות מסויימות,

במיוחד עכשיו כשלא רואים את הסוף....

מבקשים את החיבור בנקודות קטנות מסויימות כשאנחנו בהתכוונות

כשעושים מדיטציה, כשמתפללים, כשהולכים לכותל.


אבל מה קורה בשאר היום?

כשאנחנו בעבודה....

כשאנחנו בעסק....

כשאנחנו עם מערכות היחסים שלנו....

כשאנחנו בעשייה היומיומית....

איפה אנחנו מנכיחים את הקב"ה?

האם הוא באמת נוכח?

האם אנחנו רואים אותו שותף לעשייה שלנו?

או שזה רק אנחנו?


והבנתי

שככל שאני מורידה את האגו

שככל שאני מאפשרת לנוכחות הקב"ה לתפוס מקום בתוכי

כשאני עושה את העסק שלי

כשאני מלמדת תת מודע

כשאני מטפלת

כשאני חיה...

ככל שזה לא רק אני

זה כל כך הרבה יותר מלא ושלם וטוב.

בשבילי זאת הדרך!!!

ומרגישים את זה אחרת

באיכות הלימוד, בטיפולי תת המודע, בעסק.


ואת זה אני הכי רוצה ללמד,

איך לחיות מהמקום הזה

איך אפשר לדעת בתוך תוכנו את הדברים שאנחנו רוצים

עוד לפני שהם קורים ולהתקדם לשם.

מה אתם אומרים אפשרי?
5 views0 comments
bottom of page