top of page

?נולדת עם כפית זהב בפה

בואו נודה על האמת, מרבית האנשים לא נולדו עם כפית של זהב בפה

ומרביתנו לא נולדנו להורים עשירים.

אז איך בכל זאת נוכל לנצח את המקום הזה ולא להישאר בו לנצח נצחים?

איך נוכל להגיע להכנסות יפות מאוד גם אם לא לימדו אותנו בבית הספר את חוקי המשחק?


הדבר הראשון שעלינו להבין הוא שכדי להרוויח הרבה יותר, כדי לעשות פריצת דרך שתשפיע על חשבון הבנק שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לעשות פריצת דרך בתודעה שלנו,

להתחיל לחשוב אחרת, לחשוב כמו שאנשים עשירים חושבים,

לשנות את התבניות שיצרנו לעצמנו במוח מהרגע שנולדנו,

שלא מאפשרים לנו להיות במלוא העוצמה שלנו.יחד עם שינוי תבניות ואתגרים, ולאחר שנדע לחשוב כמו אנשים עשירים,

אנחנו צריכים לעשות פעולות מקדמות, פעולות שיובילו אותנו לעושר בלי מחסומים

ובלי מקלות בגלגלים, פעולות שימנפו אותנו ואת הזמן שלנו ויובילו אותנו לחיים הרבה יותר עשירים.

צריך להבין שעושר והתפתחות אישית הולכים יחד.


את הדרך הזאת, את המדע הזה אני מלמדת.

המדע של להיות עשיר, את הזכות המולדת הזאת של כל אחד מאיתנו להיות עשיר.


אזאם אתם רוצים ללמוד את המדע הזה וליישם אותו, אם אתם לא מוכנים לחיות יותר את החיים מתוך חוסר ברירה,

אתם מוזמנים להשאיר לי הודעה, כבר החיים שלכם יתחילו להשתנות....

7 views0 comments

留言


bottom of page