top of page

?מהי רחבת החיים

חלק משיגרת הבוקר שלי, לפני שאני מתחילה את היום כוללת סוג של התבוננות. עלי, על העסק שלי בג'וס פלאס, על החיים שלי, על המקום שבו אני רוצה להיות ואיך אני רוצה לחיות.

ההתבוננות שלי נעשית תמיד מתוך מקום של ידיעה שיש שני מגרשים, שתי רחבות, רחבת החיים ורחבת ההישרדות.

כשאני בוחרת ברחבת החיים, כשאני בוחרת באמא עשירה אני נמצאת בסנכרון מושלם עם היקום, עם אלוהים והכל נראה שפועל לטובתי. במקום הזה אני חיה בכל העוצמה ובכל יום מחדש אני בוחרת בחיים. המשמעות של זה היא שאני בוחרת במימוש הרצון שלי כל יום מחדש.


מאידך יש גם מגרש אחר, רחבה אחרת, רחבת ההישרדות.

זוהי רחבה שונה לגמרי מרחבת החיים

החוקים שם שונים לגמרי.


למעשה ברחבת ההישרדות אנחנו במקום של כיבוי שריפות

כל דבר מושך למטה, ובקושי מצליחים להשאיר את הראש למעלה מהמים.

ברחבת ההישרדות דבר גורר דבר. זאת לא רק הישרדות כלכלית.

אבל, אם בהישרדות כלכלית עסקינן,

היא מושכת אותנו לא פעם להישרדות זוגית

ולמקום של הישרדות עם בני הזוג, עם הילדים

והכי חשוב עם עצמינו.

אנחנו לא פנויים לרצון שלנו

להגשמה שלנו

לחירות שלנו

להיות מי שאנחנו.

אנחנו עסוקים בהישרדות.


ולכן כל יום, כל בוקר אני עושה בחירה מחדש ובוחרת באמא עשירה ובג'וס פלאס

כל בוקר אני מכריעה מחדש ובוחרת מחדש בחיים.


זה לא תמיד פשוט

כי החיים לא נעדרים פחדים ואתגרים.

אבל אני יודעת דבר אחד

שהרצון הוא השופר של הנשמה

ולהיות ברחבת החיים פירושו לממש את הרצון שלי כל יום מחדש,

לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה ולא כמו שהם יכולים להכתיב לי
2 views0 comments

Comments


bottom of page