top of page

למרות הכל אנחנו ננצח

אנחנו חיים בשני יקומים מקבילים!!

יקום אחד בלתי נסבל, יקום שבו יש מלחמה, חיילים בחזית, פצועים, חטופים, אנשים שנכפה עליהם לעזוב את בתיהם.

הדרום וגם הצפון ריקים כמעט מאדם, אנשיהם מתכנסים בבית המלון או באכסנייה שהופכת לבית, תלושים מהמציאות.


וביקום אחר, החיים ממשיכים, אנשים הולכים לעבודה, מתמודדים עם כל מה שהיה ועם מה שקורה עכשיו, מחזיקים כמה שיותר את הראש מעל פני המים, מנסים לחייך, מנסים לקיים שיגרה.


ובשני העולמות האלה, כולנו עם איזשהו חוסר ודאות, אבל... עם תקווה אחת שכל זה יסתיים בניצחון.

בניצחון שנוכל מתישהו לקיים על הארץ הזאת חיים נורמליים, לישון בשקט בלי אזעקות ובלי צבע אדום. שהחדשות יהיו כמו החדשות בחו"ל בעיקר על מזג אוויר, שלא באמת משנה אם ראית אותם או לא.ובתוך הכאוס הזה, בתוך האבסורד הגדול הזה שנכנסנו אליו, כל אחד צריך שיהיה לו מקום אחד של שפיות, מקום כזה שאפשר לברוח אליו, להיות בתוכו, לעשות כדי שנוכל בסופו של דבר ליצור דבר אחר, שיסיח את דעתנו מהזוועות, שיסיח את דעתנו מהדאגות, שיאפשר לנו להיות עד כמה שאפשר בשיגרה.


המקום הזה שלי, המקום שבו אני מוצאת עדיין את היכולת לקיים חיים נורמליים במידת האפשר, המקום שאותו אני מברכת מידי יום ביומו הוא העבודה שלי, העשייה שלי בג'וס פלאס Juice Plus.

הידיעה שאני יכולה לעשות טוב לכל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה רמות, מאפשרת לי לא לשקוע, לחיות.

הידיעה שבזכות ג'וס פלאס Juice Plus אלפי משפחות יוכלו להרים את הראש שלהם מעל פני המים גורמת לי תחושה של סיפוק ג בימים האלה.

וזה חלק מהניצחון שלנו, לא להיכנע ליאוש, לא להכנס לשיתוק, לחיות ולתת להרבה אנשים אחרים את האפשרות לחיות. להניע את הגלגל בכל זאת.


ביחד ובאהבה ננצח!!!

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page