top of page

? איך ממשיכים מכאן

כבר ארבעה ימים אני לא אני,

לא מוצאת את עצמי בתוך ים הכאב הזה.

אני יודעת בדיוק מה לעשות כדי לא להישאב לכאב

לצאת לתוך עצמי לתוך מחוזות התודעה, ליצור מציאות אחרת

וגם לתת מענה ולהרגיע אחרים,

אבל הפעם... התחושה הפנימית היא שאני מסתובבת סביב הזנב של עצמי,


שואלת כל הזמן איך ממשיכים מכאן?

איך עובדים במציאת הזאת?

ואז הבנתי,

אני במרחק של החלטה אחת

מחשבה אחת שתוכל לשנות את המציאות שלי.

מחשבה שיכולה לקחת אותי למקום אחר,

מחשבה אחת והחלטה אחת שאם תיקחו אותה גם אתם יחד איתי

תצרו עבורכם מציאות אחרת.

מציאות שתהדהד לכל עבר ולא רק לעולם שלכם.

מציאות שהתודעה שלה היא לא תודעה של סבל וכאב,

אלא תודעה אחרת

תודעה של אהבה.

וההחלטה הזאת שלנו תוכל לעזור לכל כך הרבה אנשים

תביא לשינוי במצב הפנימי, תביא לתקווה

ומכאן יכול לבוא שינוי, שינוי גדול שישפיע על המציאות של כל כך הרבה אנשים.זה לא אומר שאנחנו מתעלמים מהכאב, זה לא אומר שאנחנו מסתלקים,

זה אומר שבמקום להגביר שינאה בעולם אנחנו נייצר משהו אחר. אהבה!!!

זה אומר שאנחנו נייצר מצב שלא יגביר עוד ועוד את תודעת הסבל, את תודעת הפחד והכאב

אלא נייצר תודעה של אהבה שתעלה ותגדל במכפלות של טור גיאומטרי

תודעה מרפאת שתוכל להבקיע רקיעים, לשנות עולמות.

וזה בכוחנו לעשות את זה.


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page